tutkimus ja suunnittelu
KIILA

miten voimme palvella?

Tutkimus- ja suunnittelupalvelu Kiilassa tehdään asumisen, maankäytön ja elinympäristöjen tutkimusta ja suunnittelua.
Käytämme erilaisia tiedonhankintamenetelmiä kyselyistä käyttäjälähtöisiin työpajoihin ja
kiinnitämme erityistä huomiota tiedon hyödynnettävyyteen ja visualisointiin.
Kiila toimii Osuuskunta Neljännen kerroksen alla. Neljäs kerros on keväällä 2013 perustettu kestävän maankäytön, elinympäristöjen, elämäntapojen ja asumisen kentällä toimiva asiantuntijaryhmä. Neljännen kerroksen ytimessä on usko tasapainoiseen kehitykseen, jossa sosiaaliset, ekologiset, taloudelliset ja kulttuuriset arvot ovat yhteen sovitettavissa.
Kiila tarjoaa ratkaisuja vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja tutkimukseen sekä niiden kehittämiseen.
Asiakkaitamme ovat olleet mm. NCC, SRV, Päätoimija Asunnot, Lapin liitto sekä Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus oy PIKES.
Työpajat ja vuorovaikutteiset suunnittelumenetelmät

Tarvitsetko toteuttajaa tai koulutusta työpajojen järjestämiseen? Meillä on kokemusta mm. asukastyöpajoista, asumisen kehittämisen työpajoista, arvotyöskentelystä ja MRL:n mukaisista vuorovaikutustilaisuuksista. Myös lapsille ja nuorille. Också på svenska.

Asumisen ja maankäytön tutkimus

Teemme tutkimustyötä elinympäristöjen eri mittakaavoissa. Tutkimme uusia asumiskonsepteja, asukasryhmiä ja muuttuvia asumistarpeita. Lisäksi kehitämme suunnittelumenetelmiä kuten suunnittelupelejä.

tieto esille ja käyttöön

Mitä tällä kaikella tiedolla tehdään? Me tulkitsemme tietoa, teidän tai meidän keräämää, suunnittelun käyttöön. Visualisoinnin avulla lisätään vaikuttavuutta, ymmärrettävyyttä ja hyödynnettävyyttä.

KEITÄ OLEMME?

Kiilassa kohtaat arkkitehteja, maisema-arkkitehteja ja maantieteilijöitä.
Meissä yhdistyy tutkimus ja käytäntö.
Jukka Hirvonen
Jukka Hirvonen
Housing research
jukka@suunnittelukiila.fi
+358 44 339 9802
Johanna Lilius
Johanna Lilius
Research Manager
johanna@suunnittelukiila.fi
+358 50 547 9494
Elinympäristöjen tutkimus ja kehittäminen sekä visio ja strateginen työskentely. Också på svenska.
Tiina Merikoski
Tiina Merikoski
Lead Designer
tiina@suunnittelukiila.fi
+358 50 339 6163
Kestävä maankäyttö, arvopohjaisen ja visiolähtöisen työskentelyn menetelmät. Matkailualueiden suunnittelu ja kehittäminen. Vuorovaikutustilaisuudet, co-creation ja tiedon visualisointi. Also in English.
Sari Puustinen
Sari Puustinen
PhD, Housing and Land Use Planning research & consulting
sari@suunnittelukiila.fi
+358 50 522 4182
Asuinalueiden kehittäminen eri näkökulmia integroivalla tavalla. Myös maankäytön suunnittelujärjestelmä, suunnitteluprofessio, vuorovaikutteinen suunnittelu. Tutkimus, kehittäminen, luennointi, kirjoittaminen, opetus. Also in English.

Blogi

meistä sanottua

ota yhteyttä