Arvo-ohjeista tukea päätöksentekoon

On eri asia kokea ekologisuus tärkeänä ja kohkata reilun kaupan, ihmisoikeuksien ja ilmastonmuutoksen vastustamisen puolesta kuin tosiasiassa tutkia jokaisen ostamansa tuotteen ketju huolellisesti varmistuakseen siitä, ettei ketään ole sen tuottamiseksi riistetty, valita sitten se kaksi kertaa kalliimpi tuote tai jättää etelänmatka tekemättä ja liha syömättä. Arvojen mukaisesti toimiminen ja niitä toteuttavat valinnat ovat toisissa asioissa yksinkertaisempia kuin toisissa.

Kun puhutaan alueiden kehittämisestä asia monimutkaistuu entisestään. Mukaan tulee niin paljon erilaisia tekijöitä ja vaikuttavia voimia kuten poliittiset ja taloudelliset intressit ettei parhaastakaan lopputuloksesta saa aina selville sitä, kenen etua tai arvoja työssä on toteutettu. Tällöin lopputulos on kompromissi, joka ei toteuta kenenkään arvoja tyydyttävällä tavalla. Pahimmassa tapauksessa tulokset kertovat hyvinkin kirkkaasti, kuinka arvoilla on käyty kauppaa lyhytnäköisesti pienen joukon hyödyn vuoksi.

Omien arvojen aktiivinen pohtiminen, niiden tunnistaminen ja ylös kirjoittaminen auttavat tilanteissa ja valinnoissa, joita tulee eteen. Yritykset, yhteisöt ja organisaatiot usein määrittelevätkin itselleen arvot ohjenuoraksi kaikille yrityksessä toimiville sekä näkymään ulospäin asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. On tärkeää, että arvomaailmat kohtaavat, kun tehdään yhdessä töitä.

Arvojen tunnistamisen lisäksi arvo-ohjeista voi löytää tukea arvoja toteuttavaan päätöksentekoon. Arvoihin kytketyt ohjeet muistuttavat laatijaansa siitä, mikä on tärkeää ja tarjoavat esimerkkejä siitä, miten arvoja voi toteuttaa käytännössä. Arvo-ohjeilla luodaan yhteinen ymmärrys tärkeimmistä toimenpiteistä, joihin alueen kehittämisessä kaikkien osapuolten tulisi sitoutua.

Arvojen toteuttaminen käytännössä voi tarkoittaa hyvinkin monenlaisia valintoja tai asioita. Ohjeiden kirjoittaminen auki selkeästi ja havainnollisesti tukee päätösten ja valintojen tekemistä. Lisäksi on tärkeää laatia esimerkkejä siitä, mitä kunkin arvo-ohjeen toteuttaminen alueella tai omassa toiminnassa voi tarkoittaa.

Arvo-ohjeisiin on helppo palata tiukan paikan tullen. Ne muistuttavat yhteisesti käydystä keskustelusta ja antavat vahvistusta omalle päätöksenteolle etenkin silloin, kun se on kaikkein vaikeinta.

Kolin arvo-ohjeilla kohti kestävämpää tulevaisuutta

Kiilan Tiina Merikoski, Eija Hasu ja Johanna Lilius osallistuivat Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus PIKES:in tilaamaan Kolin kehittämisen arvo-ohjetyöhön syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana. Merikoski, Hasu ja Lilius suunnittelivat ja ohjasivat kolmen työpajan sarjan, joihin osallistui kaiken kaikkiaan noin 40 paikallista ja maakunnallista toimijaa ja vaikuttajaa.

Tehty työ oli tärkeä osa paikallista aluekehittämistä ja samalla hieno pelinavaus kansallisella tasolla. Vastaavista prosesseista ei ole montaa esimerkkiä maailmaltakaan.

Kolin arvo-ohjetyö vahvisti omalta osaltaan alueen toimijoiden yhteistyötä sekä sellaista alueellista kehitystyötä, joka perustuu aiempaa vahvemmin yhteisesti keskusteltuun arvopohjaan. Se nivoutuu pitkälle, vuosisadan taakse vievään Kolin alueen kehittämiseen paitsi matkailukohteena myös elävänä, pohjoiskarjalaisena kylänä. Ohjeiden jatkojalostamiseen, tarkentamiseen ja uudistamiseen on kuitenkin panostettava aktiivisesti, jotta ne ja arvopohjainen tekeminen saavat vakiintuneen aseman Kolin kehittämisessä sekä siellä asumisessa ja toimimisessa.

Lataa tästä: Kolin arvoisesti – Nyt ja tulevaisuudessa

Lue lisää mm. Suomenmaan 4.4.2014 julkaisemasta artikkelista: Suomenmaa Kolin arvot

Kolin_arvo_ohjeet_taulut

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *