Tiedon visualisoinnilla vaikuttavuutta hanketyöhön

Onnistunut tiedon visualisointi kasvattaa tiedon vaikuttavuutta. Kuvan avulla haluttu ydinviesti saadaan kerrottua ytimekkäästi ja tehokkaasti sekä riittävän yksinkertaisesti ottaen huomioon viestin vastaanottaja. Sama tieto vaatii erilaisen käsittelyn riippuen siitä, mille kohderyhmälle viesti osoitetaan sekä siitä, mihin käyttötarkoitukseen tieto halutaan jalostaa. Tiedon visualisoinnista saadaankin voimaa paitsi hankeviestintään myös tavoitteiden kirkastamiseen (myös itselle!) sekä tukea päätöksentekoon.

Organisaatioiden ja hankkeiden keskeinen tehtävä on tuottaa tietoa sekä vaikuttaa siihen yhteiskunnallisesti tärkeään seikkaan, jota varten se on alunperin perustettu. Yksi mahdollinen este  onnistuneelle edunvalvonnalle ja hankkeiden vaikuttavuudelle on epäonnistunut tiedon kommunikointi. Hankeraportit ovat usein haastavaa ja raskastakin luettavaa ja ne vaativat lukijaltaan paitsi aikaa myös perehtyneisyyttä aiheeseen. Toisaalta raportit tuotetaan hankkeen tai projektin loppuvaiheilla, joten niiden merkitys hankkeen aikana on vähäinen.

Monia ilmiöitä on lisäksi mahdollista ymmärtää vasta visualisointien kautta, kun tieto tai sen pohjalta tehty ajattelu tehdään näkyväksi. Lähtötilanteessa ei aina voida olla edes varmoja mitä visualisointi tulee kertomaan. Näiden ilmiöiden esiin kaivaminen vaatii toimialan ja tavoitteiden kokonaisvaltaista ymmärtämistä, kykyä etsiä oikea data käsiinsä, käsitystä vasta-argumentoinnista ja muiden näkökulmien edustajien viestinnästä sekä taitoa visuaalisen datan tuottamisesta ja tiedon käsittelystä. Laaja-alaista yhteistyötä siis.

Kiilan Tiina Merikoski on toteuttanut yhteistyössä Lapin liiton koordinoiman Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishankkeen kanssa paitsi hankkeen graafisen ilmeen ja nettisivujen ulkoasun myös suuren osan hankkeen ydinviestin välittämiseen liittyvästä esitysaineistosta.

Työssä on yhdistetty erilaisista tutkimus- ja tietolähteistä koottua dataa graafisesti selkeäksi ja visuaaliseksi aineistoksi, jota käytetään edunvalvonnassa ja hankeviestinnässä. Osa aineistosta on vapaasti saatavilla hankkeen nettisivuilla, joten se on myös muiden kuin hankehenkilökunnan käytettävissä.

Hankkeen nettisivut julkaistiin elokuussa ja siellä voi tutustua myös muuhun aineistoon.

IP_hanke_ALL_06_2015.vwx

IP_hanke_ALL_08_2015.vwx

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *