Kerrostaloja kehittämässä

Eija Hasulla oli puheenvuoro Kehittyvä kerrostalo -seminaarissa 19.11.2015.
Tässä alla Eijan tiivistelmä seminaarin esityksistä ja keskustelusta:

Kehittyvä kerrostalo -seminaari keräsi innostuneen kuulijakunnan Helsingin kaupungintalolle torstaina 19.11.2015. Apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki iloitsi Helsingin urbaanisuuden uudesta kehitystasosta: urbanismin nousu tapahtuu nyt selvemmin ja iloisemmin kuin koskaan. Asukkaat tuntevat ylpeyttä kaupunkimaisesta asumisesta, ja yhdessä tekeminen ja läsnäolo ovat tulleet osaksi kaupunkikuvaa.

Yhdessä tekeminen luonnehtii myös Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa. Ohjelmaan kuuluu lukuisia eri teemoja, itsenäisestä kerrostaloasunnosta vihertävään ekokortteliin. Kaikkia teemoja yhdistävä tekijä on asukas ja asukkaan käyttäytymisen ymmärtäminen. Kehittyvä kerrostalo -seminaarissa Rakennusliike Reposen Mika Airaksinen kertoi Kuninkaantammen betoni- ja puurakenteisten kerrostalojen vertailuhankkeesta, jossa identtisiä, mutta eri materiaaleista valmistettuja rakennuksia tullaan seuraamaan myös rakennusten valmistuttua. Yleisöstä tosin muistuteltiin, että seurantajakso kannattaisi ulottaa pidemmällekin kuin 2 vuoden päähän. Osa eroista saattaa paljastua vasta 10 tai 15 vuoden kuluttua. Ideaalitilanteessa myös asumiskokemuksia voisi verrata näinkin pitkällä ajanjaksolla – millaisena näyttäytyy asuminen, entä eroavatko betoni- tai puurakenteiseen kerrostaloon myöhemmin muuttavien kokemukset toisistaan?

Ifa Kytösaho ATT:ltä kertoi autopaikattomien ja vähäautoisten korttelien toteutumisesta todeten, että parhaiten autottomuus toimii alueilla, jotka ovat jo jokseenkin valmiit. Keskeneräisillä alueilla autoton asuminen saattaa tehdä arjesta turhan hankalaa.

Painotimme molemmat VVO:n Kim Jolkkosen kanssa kerrostaloasumisen kulttuurin merkitystä. Vaikka pyöräily on yhä useamman tapa liikkua kaupungissa, pyörien säilytystiloja ei kerrostaloratkaisuissa toistaiseksi ole ollut liikaa – päinvastoin. Myös yhteisöllisyys tuli esiin useammankin hankkeen seminaariesityksessä, joista ”Vihreistä vihrein” tulee arvatenkin saamaan paljon palstatilaa. Kyseessä on kerrostalohanke Jätkäsaareen, jossa viherjulkisivut, erilaiset viherkatot sekä keittiöpuutarhat luovat uudenlaista asumisen ympäristöä. Uutta talotyyppiä taasen tulee edustamaan NCC Kerrospihatalo, joka on kuin pystyyn käännetty rivitaloyhtiö, jossa jokaisella kerrostasolla on oma terassipiha ja yksityinen sisäänkäynti.

NCC Rakennus vastaa myös Itsenäinen kerrostaloasunto -hankkeesta, johon olemme Kiilassa päässeet tutustumaan tekemämme asukastutkimusten myötä. Hankkeen keskeiset kehityskohdat ovat liittyneet asuntojen valoisuuteen ja ulkotilan käytettävyyteen, kuten tapaan yhdistää sisä- ja ulkotilaa mielenkiintoiseksi tilasarjaksi. Myös asuntokohtaiset irtainvarastot olivat teeman kehityskohteena. Ne lisäävät selkeästi kerrostaloasumisen houkuttelevuutta ja arjen sujuvuutta. Nämäkin tulokset on raportoitu Itsenäinen kerrostaloasunto -hankesivuilla.

Lyhyiden mutta sitäkin ytimekkäämpien seminaariesitysten anti oli selvä – kerrostaloasuminen kehittyy ja asumisen vaihtoehdot monipuolistuvat. Selvää kuitenkin on myös se, että kohtuuhintaisuus edellyttää kompromisseja. Yhdellä kertaa ei voi tavoitella kaikkea: on valittava, mitä ominaisuuksia tavoitellaan. Loppujen lopuksi, asunnon ja sen sijainnin valinnat ovat kiinni siitä, mihin itse kullakin on varaa. Siksi suunnittelu ja seurantatutkimus on avainasemassa, kun yritetään löytää oikeat painotukset kuhunkin kohteeseen. Tallin Pia Ilosta lainaten ”Hyvä suunnittelu säästää kustannuksia, ja auttaa tekemään oikeat valinnat”.

Seminaariohjelma ja aineistot: http://www.kerrostalo.hel.fi/seminaarit

Miina Äkkijyrkän Vasikka vahvistaa asukkaiden arvostamaa paikallisuutta ja omaleimaisuutta. Viikinportti, Viikki. Kuva: Eija Hasu

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *