Elämäntavan ja asumisen yhdistäminen on ajankohtaista

Elämäntapa-asuminen kiinnostaa. Muutaman vuoden välein toteutettava suomalaisten asumistoiveita ja -tyytyväisyyttä mittaava Asukasbarometri on tunnistanut elämäntavan osaksi asumista. Samaan johtopäätökseen luotasi Aalto-yliopistossa toteuttamamme kysely, jossa elämäntapa nousi yhdeksi tärkeimmistä asunnon valintakriteereistä. […]

Viisi Facebook-vinkkiä kaupunkisuunnitteluun

Sosiaalisen median käyttö kaavoituksessa ja kaupunkisuunnittelussa yleistyy nyt vauhdilla. Yleisin väline on Facebook, mutta myös Twitter ja Instagram ovat vähitellen yleistymässä. Ensin tulivat suunnitteluhankkeiden sivut Facebookiin, nyt ovat vuorossa kaavoitusorganisaatioiden Facebook-sivut. Tänä vuonna ainakin Porin kaupunkisuunnittelu ja Hyvinkään kaavoitus ovat avanneet omat Facebook-sivut. Vanhoja konkareita ovat minun tietojeni mukaan Vantaa, Helsinki, Järvenpää ja Tuusula. Facebookin[…]